A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZETI KERETEIN BELÜLI FÖLDRAJZ SZAKTERÜLET MUNKATERVE

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZETI KERETEIN BELÜLI FÖLDRAJZ SZAKTERÜLET MUNKATERVE

A 2017/2018 TANÉVRE

 

1: TÁRGYI FELTÉTELEK:

A tantárgyunk oktatási körülményei, feltételei megfelelőek, különös tekintettel arra, hogy az előző tanévben több mint félmillió forintot költhettünk falitérképekés digitális atlaszok vásárlására. Ezzel a fejlesztéssel nagymértékben tudtuk korszerűsíteni térképtárunkat.

Tavaly is szükségünk volt, és az idén is szeretnénk a MOZAIK tankönyv-kiadótól megszerezni azokat a digitális tananyagokat, animációkat, amelyek nélkülözhetetlenek a földrajzoktatásban. 7.8.9.10.évfolyam digitális háttéranyaga 33.000 forintba kerül körülbelül.

Nagyon örülnénk, ha a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány az idei tanévben is támogatni tudna minket ebben.

Tervezhető Költségeink a Földrajz versenyek esetében:

I. Teleki döntőbe jutás : 1 tanár és egy diák = 100 ezer forint az útiköltséggel együtt .

II. Lóczy Lajos Országos Középiskolai földrajzi verseny Kaposvárott rendezett Döntőjébe való bejutás 4 diákkal és a tanárral kb 60 ezer forint útiköltséggel együtt.

Összesen: 160 ezer forint nyújt biztos fedezetet arra nézve hogy eljussunk a földrajz versenyek döntőire. 

2: SZEMÉLYI HÁTTÉR:

Kádárné Szalay Eszter kolléganőmmel együtt kezdjük meg az idei tanévet is. Kolléganőm a nyáron szerezte meg diplomáját az Óbudai Egyetemen,mint mentortanár. Az idei tanévtől kezdve mindketten osztályfőnöki feladatokat is el fogunk látni. Én a Pedagógusok Szakszervezete iskolai titkáraként havonta egyszer péntek 11 órától veszek részt értekezleten Kenyérmező utcai Budapesti PSZ központban. A szakszervezet a Fazekas Mihály Alapítvány anyagi támogatásával december elején mikulásünnepet tervez az iskolánkban dolgozók gyerekeinek. A tanév első félévében idén is lesz gyakorló tanárjelöltünk földrajzból az ELTE Földrajzi Intézetéből, Kovács Király Anna személyében. Amentorálás folyamatában az ELTE szakmódszertant tanítótanárával Dr. Makádi Mariannal és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Intézetével működünk együtt. A tanárjelölt az első két hétben hospitál,majd a tanítási gyakorlatát végzi.

3. TOVÁBBKÉPZÉSEK:

Nincs folyamatban lévő,(személyünket érintő) továbbképzésünk, és nem is tervezünk ilyet. Kolléganőm a nyáron szerezte meg diplomáját az Óbudai Egyetemen, mint mentortanár.

4. ALAPTEVÉKENYSÉG:

Tanórák:

Vizy Zsolt: 6.a természetismeret 2 óra, 7.c földrajz 1 óra, 7.d földrajz 1 óra, 8.c földrajz 2 óra, 9.a földrajz 2 óra, 9.b földrajz 2óra, 10.c földrajz 2 óra,10.b földrajz 2 óra.

Kádárné Szalay Eszter: 5.b természetismeret 2 óra, 7.a földrajz 1,5 óra, 7.b földrajz 1,5 óra, 8.a földrajz 2 óra, 8.b földrajz 2 óra, 8.d földrajz 2 óra, 9.c földrajz 2 óra, 9.d földrajz 2 óra, 10.a földrajz 2 óra, 10.d földrajz 2 óra

Tehetséggondozás (szakkörök):

Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Versenyre felkészítő szakkör:Tartja 7.és 8.osztályos tanulók részére Kádárné Szalay Eszter minden hétfőn 14 órától 14. 45-ig. Hely 305 terem

Érettségi előkészítő szakkör: (Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Versenyre felkészítő szakkör). 9.10.és 12.osztályos diákok részére. Tartja: Vizy Zsolt minden kedden: 14 órától 14.45-ig. Hely.305 terem

5. VERSENYEK

A FÖLDRAJZ MUNKACSOPORT TERVEZETT VERSENYFORDULÓINAK IDŐPONTJAI, TÉMÁI

2017/2018

VERSENY,

FOGLALKOZÁS

 IDŐPONTJA.

VERSENY, FOGLALKOZÁS HELYSZÍNE, TÉMÁJA SZERVEZÉSI FELELŐS, VAGY FELELŐSÖK
2017.11.13-12. 4-IG VALAMELYIK NAP. HUNGEO CONTEST ANGOL NYELVŰ FÖLDRAJZ VERSENY 1. FORDULÓJA:ONLINE PTE
2017.11.7. O.K.T.V.FÖLDRAJZ ELSŐ FORDULÓJA OH, /FAZEKAS
2017.12.4

14 ÓRÁTÓL 15.30-IG.

XXVI.TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ VERSENY HÁZI FORDULÓJA.305 ÉS A 303 ÉNEK-ZENE TEREM KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER,

VIZY ZSOLT

2018 .1.4 O.K.T.V.: FÖLDRAJZ MÁSODIK FORDULÓ OH
2018.I.25 CSÜTÖRTÖK

15 ÓRAI KEZDETTEL

XXVI.TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ VERSENY KERÜLETI FORDULÓ. KERÜLETEKBEN A POK ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK ÁLTAL KIJELÖLT ISKOLÁKBAN. VIZY ZSOLT
2018 1.31 14 ÓRÁTÓL

16 ÓRÁIG

JAKUCS LÁSZLÓ FÖLDRAJZ VERSENY ELSŐ FORDULÓJA.305 TEREM KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER,

VIZY ZSOLT

2018. II.05. 14 ÓRÁTÓL

17 ÓRÁIG.

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI VERSENY ELSŐ FORDULÓJA INFORMATIKA TEREM 105. ONLINE VIZY ZSOLT,

KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER

2018. II.10. HUNGEO CONTEST ANGOL MYELVŰ FÖLDRAJZ VERSENY MÁSODIK FORDULÓJA: PTE ÁLTAL KIJELÖLT FŐVÁROSI ISKOLÁBAN PTE,

VIZY ZSOLT,

KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER

2018.III.19. 14 ÓRÁTÓL

17 ÓRÁIG.

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI VERSENY MÁSODIK FORDULÓJA: INFORMATIKA TEREM 105 ONLINE KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER,

VIZY ZSOLT

2018.IV.7 (SZOMBAT)

9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG.

XXVI.TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ VERSENY FŐVÁROSI FORDULÓ: SZÍNHÁZTEREM,316., 317.,318.,319., ÉS A 305. TEREM. VIZY ZSOLT,

KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER

2018.IV.6-7- HUNGEO CONTEST ANGOL MYELVŰ FÖLDRAJZI VERSENY DÖNTŐJE: PÉCS PTE FÖLDRAJZI INTÉZET
2018 IV.11 O.K.T.V.: FÖLDRAJZ DÖNTŐ OH
2018. IV.13-14 JAKUCS LÁSZLÓ FÖLDRAJZ VERSENY MÁSODIK FORDULÓJA, ÉS DÖNTŐJE. SZEGED SZTE SZ.T.E FÖLDRAJZI INTÉZET
2018.V 7-9.(hétfő,kedd, szerda) LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI VERSENY DÖNTŐJE: KAPOSVÁR: MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM. KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER,

VIZY ZSOLT,

KERESE TIBOR

2018.V.11.12.13.(péntek,

szombat,vasárnap)

XXVI.TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ VERSENY DÖNTŐJE: EGER: ESTERHÁZY KÁROLY EGYETEM VIZY ZSOLT,KÁDÁRNÉ SZALAY ESZTER

 

Ebben a tanévben is munkacsoportunk szervezi/rendezi meg a POK-kal és a Magyar Természettudományi Társulattal együtt a XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajzi verseny fővárosi fordulóját (Április 7. Szombat 9 órától 14 óráig. Igényelt termek: Nagyterem (Színházterem) 319., 318., 317., 316., 305.,306. terem.

Segédanyagokat,versenyfeladatokat készítünk a Teleki Pál Földrajzi verseny házi,és kerületi fordulójára.

6. ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK, TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK.

1. Az Aradi vértanúk napjára (október 6) való osztályszintű megemlékezés(6.a és 5.b) osztályfőnöki órán 2017 október első hetében.

2. Osztálykarácsony megszervezése 2017. decemberben az utolsó tanítási napon.

3. Három napos autóbuszos tanév végi tanulmányi jellegű osztálykirándulás a 6.a osztállyal a Fertő-tóhoz,és annak környékére. Szállás:Sarródon a Park panzióban. A tanulmányi kirándulás teljes költsége: 26.000 forint. Az 5.b osztályban még tervezés alatt a tanév végi osztálykirándulás.

4. 2018. február:Osztályfarsang. 6.a és 5.b osztály.

5. Egész napos osztálykirándulás szeptember vagy október hónap folyamán (6.a osztály és 5.b osztály)

Esetleges (versenyeredményektől függő) pedagógusi versenykísérések2018. május 7-8-9. (hétfő, kedd, szerda.) Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi verseny Országos döntője: Kaposvár. Május11-12-13 XXVI. Teleki Pál földrajz-földtan verseny döntője: Eger. Jakucs László Országos Középiskolai földrajzi Verseny döntője Szegeden: 2018. április.

Földrajztanárok Baráti Körének rendezvénye a Magyar Földrajzi Társaság keretein belül 2017. szeptember 2 szombat:14.30-17 óráig:a 305 teremben. Téma:A Földrajz tantárgy helyzete a közoktatásban.

A Magyar Földrajzi Társaság Közgyűlésén való részvétel 2017. augusztus 16-án Sopronban. (Vizy Zsolt)

7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Szakértői,tanfelügyelői munka:Az első félévben öt alkalomra (csütörtökre) van az Oktatási Hivatal általi beosztásom.

Aktív szerepet vállalunk a Magyar Földrajzi Társaság Oktatás-módszertani szakosztályában. (Tanfolyamok szervezése)

A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának a tagjaként részt veszünk a földrajz tantárgyat is érintő döntéshozatalban, illetve a nagy múltú társaság életében.

Fontosnak tartom,hogy a Magyar Földrajzi Társaság keretein belül működő “Földrajztanárok baráti körének” rendezvényein is jelen lehetünk szervezőként, és tagként.

Jó kapcsolatot ápolunk az ELTE Geoinformatikai és Térképészeti Intézetével. A tanszéken belül JESUS REYES NUNEZ egyetemi docens kollégával tartjuk a szakmai kapcsolatot. (Egyetemi hallgatók szakdolgozatának elkészítésében segítünk, ők pedig szakmai továbbképzéseket tartanak a földrajzos kollégáknak.)

Aktívan (tagként is) részt veszünk a szintén nagy múltú Magyar Természettudományi Társulat munkájában. (Teleki verseny)

Mentorált tanárjelöltjeink révén munkakapcsolatban vagyunk az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Intézetével.

A Pedagógusok Szakszervezete iskolai titkáraként rendszeresen tájékozódom a fővárosi titkársági értekezleteken a pedagógusok érdekvédelmének legfontosabb kérdéseiről.

Kádárné Szalay Eszter                                                         Vizy Zsolt