Pedagógiai szolgáltatás munkaterve a földrajz munkaközösségre vonatkoztatva

A pedagógiai szolgáltatás munkaterve a földrajz munkacsoportra vonatkoztatva

2017/2018

1. Tehetséggondozás: Tehetséggondozás keretében szakkört vállalunk általános iskolai és gimnáziumi tanulók részére is.

A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Versenyre való felkészítésünk során várjuk az általános iskolai és kis gimnazista diákokat 7. és 8. osztályban. A felkészítő szakkört Kádárné Szalay Eszter kolléganő tartja a földrajz szaktanteremben (3. emelet 305 terem). Időpont: hétfőn 14 órától 14.45-ig.

A Lóczy Lajos Országos Középiskolai földrajzi versenyre, valamint a közép, és emelt szintű földrajz érettségire való felkészítésünk során várjuk a 9.10.11. és 12. osztályos tanulókat.

2. Pedagógusok módszertani továbbképzése, műhely-foglakozások:

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az általános iskolai kerületi földrajz munkaközösség-vezetők, illetve földrajzos tantárgygondozók részére tájékoztatást, esetenként továbbképzést végzünk. Az első ilyen jellegű továbbképzésünkre szeptember 18-án hétfőn a 217 teremben kerül sor 14.30 órakor. Ezen kívül még 3 ilyen foglalkozást tervezünk a tanév során. A Magyar Földrajzi Társaság Oktatás-módszertani Szakosztályával szimbiózisban már kettő akkreditált tanfolyamot csináltunk az előző években. Ehhez hasonlót szervezünk az idén is. Hely: ELTE vagy Fazekas. Az idei tanévben is vállaltuk tanárjelölt módszertani továbbképzésének a feladatát. Kovács Király Anna Földrajz történelem szakos tanárjelölt végzi nálunk féléves gyakorlatát!

3. Segédanyagok készítése: Már több mint tíz éve munkaközösségünk készíti el a Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Verseny7.  és 8.osztályos kerületi fordulójának a feladatlapjait a földrajzos kollégák kérésére. Ezt a feladatot az idei tanévben is vállaljuk.

4. Versenyszervezés: A POK koordinációjában, illetve segítségével, valamint a Magyar Természettudományi Társulat kiemelkedően fontos szakmai közreműködésével támogatjuk a XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny kerületi megszervezését, illetve a munkacsoportunk szervezésében, és az előbb említett szakmai szervezetek hathatós segítségével a Fazekasban kerül megrendezésre a XXVI Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny fővárosi fordulója 2017. április 7 (szombat) 9 órától 14 óráig.

5. Nyílt órák: Kádárné Szalay Eszter: Péntek 4. óra 8.a  osztály. Vizy Zsolt: Péntek 1. óra 8.c osztály

6. Őszi Pedagógiai Napok: Munkapárosunk egy bemutató órát, illetve egy délutáni szakmai program előkészítését, és megtartását vállalja nagy érdeklődésre számot tartó előadóval. November 13.(Hétfő) 15 óra. Tervezett előadó: Arday István OFI munkatárs tankönyvszerző, és szerkesztő: Téma Új generációs földrajz tankönyvek fejlesztése. Az előadás tervezett időtartama 60 perc.

Üdvözlettel:

Kádárné Szalay Eszter                                                                                  Vizy Zsolt